Offer end in :
Days
Hrs
Mins
Secs
Everything 10% Off

Vásárlási feltételek:

Kérjük, hogy megrendelés előtt, a Szerződési Feltételeket figyelmesen olvassa végig!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.sarahwintersdesign.com megtalálható termékek megvásárlásával kapcsolatosan a Feleket (ld. lejjebb) megillető egyes jogokat és kötelezettségeket, melyet a Felek elfogadnak.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Szerződést kötő Felek:

Eladó:
Üzemeltető: Telek Sára Anna, egyéni vállalkozó

Adószám: 57938839-1-43

Nyilvántartási szám: 56608931

SWIFT/BIC code: BACXHUHBXXX

Számlaszám: 10918001-00000038-47350004

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank

e-mail: [email protected]

Weboldal: www.sarahwintersdesign.com
Tárhely szolgáltató adatai: Ezit Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Web: www.ezit.hu

Vevő:
a web áruház jelen szerződés szerinti felhasználója.
Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

Szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a Sarah Winters Design internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait a web áruház adott termékhez tartozó információs oldalai tartalmazzák, ahol a termékek jellemzői, ára, illetve színes fotóval szemléltetett leírása található.

Vásárlási feltételek:

A megrendelés kitöltésével és annak a Sarah Winters Design web shop által e-mailben történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján, távollévők közötti szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között az alábbi feltételek szerint:
a) A web áruházban a rendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges! Telefonon, levélben, vagy egyéb formában leadott rendeléseket az Eladónak nem áll módjában elfogadni.
b) A web áruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja a jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti.
c) A web áruházban lehetséges regisztráció nélkül is vásárolni.
d) Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
szállítási késedelemért, téves teljesítésért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.
e) A megrendelés megerősítésének visszaküldésével a Felek adásvételi szerződést kötnek egymással, melynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, a Vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.
f) Az át nem vett csomag szállítási költségei a Vevőt terhelik, melyet szükség esetén az Eladó jogi úton érvényesíthet. Minden a Vevő által az Eladónak okozott kárt és az eljárás során keletkezett költségeket a Vevő köteles megfizetni.
g) Az Eladó jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon vagy  e-mailben egyeztetni. Amennyiben az Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, az Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani és a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
h) Az egyes termékekre szóló ajánlatok érvényesek, amíg a készlet tart.
i) Akciós áru esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart.

Elállás joga: A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a ez köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR)

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül teheti meg. Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma. A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli! A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk. Korm.r.29.§ esetében – különös tekintettel § a) és d) – a fogyasztó elállási jogával nem élhet, ha rendelését jelen weboldalon leadta, Eladó időben és tartalomban pontosan a rendelésnek megfelelő tételeket kiszállította, de Vevő azt mégsem kívánja átvenni. A kormányrendelet ez esetben – a helyes teljesítésre tekintettel – nem kötelezi az Eladót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Képek felhasználása:

A honlapon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni, ezen kívül tilos még a honlap tartalmát és grafikai elemeit (logó, képek) kereskedelmi célra felhasználni,vagy azt terjeszteni.

Egyéb:
A www.sarahwitersdesign.com üzemeltetője mindent megtesz azért, hogy a közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. Az üzemeltető fenntartja a www. sarahwitersdesign.com oldalán közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Az üzemeltető a már megrendelt termékek vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha a weboldalon megjelenő ár adatbeviteli hiba miatt eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy az web áruházában forgalmazott termékek megfeleljenek a hatályos jogszabályokban előírt tájékoztatási és csomagolási előírásoknak. Az Eladó gondoskodik arról, hogy a Vásárló a megrendelt termék rendeltetésszerű használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megkapja. Az üzemeltető minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, mely tartalmazza – amennyiben van – a kiszállítás költségét is.

Rendelés menete:

1.) Web áruházunkban regisztrálás nélkül vásárolhatsz.
2.) A vásárolni kívánt termékeket egyesével a kosárba kell rakni a termék mellet található „KOSÁRBA” gombbal
3.) Miután kiválasztottad a megfelelő terméket, a bal felső sarokban található „KOSÁR” gombra kattintva ellenőrizheted kosarad tartalmát és összértékét.
4.) A rendelés véglegesítéséhez:
4.1.) Ki kell tölteni az űrlapon szereplő adatokat. (esetleges adatbeviteli hibák javítására a MEGRENDELÉS gomb megnyomása előtt van lehetőség) Adatbeviteli hibákért az Eladó nem vállalja a felelősséget!
4.2.) Figyelmesen olvasd el, értelmezd és fogadd el az általános szerződési feltételeket, valamit a szállításra és garanciára vonatkozó vásárlási feltételeket!

4.3.) Ki kell választani a fizetési módot: átutalás, utánvét, Stripe.

Az árak tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót (ÁFA), viszont nem tartalmazzák a szállítási költséget. Az árak magyar forintban (HUF) értendők. Szállítási költségek: 55.000 Ft-os megrendelés fölött ingyenes kiszállítás csomagautomatához, 80.000 Ft-os megrendelés fölött ingyenes kiszállítás házhoz. Az alatt 1390 Ft belföldön csomagpontra és 2890 Ft házhoz szállítással. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Rendelésére a legegyszerűbb módon a rendelési számmal hivatkozhatsz Megrendeléseddel kapcsolatban elérhetőségeinek bármelyikén érdeklődhetsz. Hibásan leadott rendelés korrigálásához írj e-mailt [email protected] e-mail címre. A megrendelés az automatikus igazoló e-mail megérkezése után tekinthető véglegesnek. A megkötött szerződés a távollévők között kötött szerződésnek minősül. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.sarahwintersdesign.com akadálytalan működését és a vásárlást.

Adatvédelem
Bevezető:
A www.sarahwintersdesign.com üzemeltetője (Telek Sára, egyéni vállalkozó) – későbbiekben Üzemeltető – tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A weboldal  használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a www.sarahwitersdesign.com semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. Az Üzemeltető adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el: – 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; – 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; – 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet; – 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; – A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások; – adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól; – Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Fogalmak és értelmezések:

Az Üzemeltető adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek: – Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása:

Az Üzemeltető kizárólag a web site üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg.

Az adatok minősége és biztonsága:

Az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsák az adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

További felvilágosítás:

Az Üzemeltető online ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Az ügyfélszolgálat elérhetősége a következő [email protected].