Offer end in :
Days
Hrs
Mins
Secs
Everything 10% Off

Adatkezelési Nyilatkozat

A sarahwintersdesign.com weboldal szolgáltatásai előzetes és önkéntes Vevői regisztrációt követően vehetőek igénybe vagy regisztráció nélkül. A weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. A regisztráció és az adatkezelés célja a Vevőkkel történő kapcsolattartás megkönnyítése, a Vevők részére a megrendelt termékek megfelelő kiszállítása, valamint a termék vételárának megfelelő számlázása. Ettől eltérő célokra az adatkezelő a személyes adatokat nem használja.

Regisztrációs feltételek

A sikeres regisztráció feltétele, hogy a következő adatokat a regisztráció során a Vevő megadja: -választott felhasználónév -választott jelszó -email cím Vevői adatok A regisztráció során a Vevők olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Adatok kezelője

A Vevői adatok kezelője a sarahwintersdesign.com weboldal üzemeltetője Telek Sára Anna. 

Adatkezeléshez való hozzájárulás

A Vevő regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy a sarahwintersdesign.com weboldal üzemeltetője a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben írtaknak megfelelően nyilvántartsa, kezelje és a Felhasználók részére továbbítsa. Az adatkezelés kezdete Telek Sára Anna által üzemeltetett sarahwintersdesign.com weboldalon történő Vevői regisztráció időpontja. Az adatkezelés időpontjának a vége a Vevői adatok törlésének az időpontja.

Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Vevői adatkezelés

A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. A regisztráció során megadott adatokat mind a Vevő, mind a sarahwintersdesign.com weboldal üzemeltetője, Telek Sára Anna kezdeményezheti. A Vevő által igényelt adat törlés esetén, melyet eljuttat az adatkezelő részére email-ben ([email protected]), az üzemeltető a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat. Amennyiben a Vevő jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, az üzemeltető jogosult a hozzáférés megtagadásával egyidejűleg a vevő valamennyi személyes adatát azonnal törölni.

Az adatkezelési nyilatkozat módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Vevő amennyiben a módosítás hatálybalépését követően használja a sarahwintersdesign.com weboldal szolgáltatásait, azzal elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.